OSCARSON SECURITY ger utbildningar inom informationssäkerhet med start hösten 2019. Se kursutbud nedan. Fler kurser planeras att ges längre fram. 


Utbildningarna leds av Per Oscarson som har lång erfarenhet av utbildning inom området och har tidigare utvecklat, genomfört och ansvarat för ett flertal utbildningar som riktat sig till både studenter och yrkesverksamma. 


Utbildningarna ges på HIVE konferens på Nikolaigatan 10 i centrala Örebro.


Anmälan görs via e-post till per@oscarsonsecurity.se eller på telefon 076-805 90 50

UTBILDNINGAR

Per Oscarsons bok Informationssäkerhet ingår i kurserna.

GRUNDKURS INFORMATIONSSÄKERHET


Endagskurs, 6 900 kr (exkl. moms)

9 oktober 2019

Ger grundläggande kunskaper om informationssäkerhet:

Behov och nytta av informationssäkerhet, grundläggande begrepp, hot och utmaningar, rättsliga krav, säkerhetsåtgärder, informationssäkerhet för mindre organisationer m.m.

Målgrupp: Har en bred målgrupp och vänder sig till de flesta medarbetare i organisationer som exempelvis chefer, ledare, administrativ personal, IT-personal, ekonomer och jurister.

SYSTEMATISKT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE 


Tvådagarskurs, 12 900 kr (exkl. moms)

10 - 11 oktober 2019

Systematiskt informationssäkerhetsarbete och ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) utifrån standardserien SS-EN ISO/IEC 27000. Omfattar bl.a. analyser av organisationens behov av informationssäkerhet, styrdokument och organisation för informationssäkerhet, informationsklassning, säkerhetsmedvetande och att få ledningens engagemang.

Målgrupp: Riktar sig till de som beslutar om eller är involverade i organisationens informationssäkerhetsarbete, exempelvis informationssäkerhetssamordnare, verksamhetsutvecklare, informations- och systemägare, projektledare, förvaltningsledare och ledningar.

Läs båda kurserna som en tredagarskurs 9 - 11 oktober 2019, 18 900 kr (exkl. moms)


Copyright © 2017 Oscarson Security AB. All Rights Reserved.