PUBLIKATIONER

INFORMATIONSSÄKERHET


360 s. Studentlitteratur 2019.Boken behandlar bland annat informationssäkerhetsrelaterade

hot och säkerhetsåtgärder, och hur man kan arbeta systematiskt

med informationssäkerhet och öka säkerhetsmedvetandet i

organisationer.


”Det finns stora behov av att förbättra informationssäkerheten

i samhället och detta tillhör vår tids stora utmaningar. Ett av

behoven är att på bred front höja kunskapen i dessa frågor, vilket exempelvis framhålls i regeringens nationella strategi för samhällets

informations- och cybersäkerhet från 2017, där ett av sex prioriterade områden är att öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen.

   Detta gäller i alla samhällets delar och på olika nivåer – i hela utbildningssystemet och hos yrkesverksamma i olika roller.

   Den här boken är ett led i att bidra till en sådan kunskapshöjning.”

Doktorsavhandling:


ACTUAL AND PERCEIVED INFORMATION SYSTEMS SECURITY


Ca 300 s (engelska). Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Tekniska högskolan, 2007.


Avhandlingen kan hämtas i fulltext i Digitala Vetenskapliga Arkivet.Copyright © 2017 Oscarson Security AB. All Rights Reserved.