Per Oscarson

OM OSCARSON SECURITY

OSCARSON SECURITY har som målsättning att leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, och som överträffar kundens förväntningar.

 

OSCARSON SECURITY startades 2017 och ägs och drivs av Per Oscarson. Per har studerat, forskat, undervisat och arbetat med säkerhet i olika former sedan 1996, och har erfarenhet från ett flertal organisationer, branscher och sektorer.

PER OSCARSONS BAKGRUND

  • Informationssäkerhetsansvarig, Örebro kommun
  • Koncernsäkerhetschef, Folksam
  • Informationssäkerhetschef, Folksam
  • Informationssäkerhetsexpert, MSB
  • Deltagare i SIS TK 318 och ISO JTC 1/SC 27
  • Informationssäkerhetskonsult, Transcendent Group
  • Informationssäkerhetskonsult, Nexus
  • Universitetsadjunkt i informatik, Örebro universitet
  • Fil Lic. och Fil Dr. i Informationssystem vid Linköpings universitet
  • Diplomerad säkerhetschef vid Svenska Stöldskyddsföreningen

Berguven (Bubo bubo)  är Europas största uggla. Ugglor är sedan antiken en symbol för kunskap, visdom och beskyddande.

Copyright © 2017 Oscarson Security AB. All Rights Reserved.