• Advising
  • Leadership
  • Implementation
  • Education

OSCARSON SECURITY AB erbjuder rådgivning, ledning, genomförande och utbildning inom informationssäkerhet och annan säkerhet till organisationer i de flesta branscher och sektorer.

 

 

Nyheter och aktuellt


Utbildningar inom informationssäkerhet

9-11 oktober, 2019

 

Oscarson Security erbjuder utbildningar i informationssäkerhet i Örebro fr.o.m. hösten 2019. Läs mer under UTBILDNINGAR.

Bok

 

Boken Informationssäkerhet av Per Oscarson publicerades i april av Studentlitteratur. Läs mer under PUBLIKATIONER.


Uppdrag

 

Oscarson Security stödjer bl.a. Futurum Fastigheter AB i Örebro med att införa ett systematiskt informationssäkerhet-sarbete och MSB med utveckling av metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete.


Copyright © 2017 Oscarson Security AB. All Rights Reserved.